Системата AGAT-VRTec

Новата разработка на инженерите от компанията СЛАВГАЗ

Газовата инжекторна система AGAT-VRTec е предназначена да работи в състава на комплекта газова уредба за автомобили от категориите М1, М2, М3, N1, N2, N3 с бензинови двигатели, оборудвани с щатна система за разпределено впръскване на бензин,с цел използуване на пропан—бутан в качеството на моторно гориво. При това се запазва възможността двигателя да работи и с бензин.

В основата на работата на системата лежи принципа за използването на щатния сигнал за управление на бензиновия инжектор и съответната обработка с газовия изчислителен блок на сигнала от бензиновия процесор за управление на газовите инжектори. Подаването на газовото гориво във входящия колектор е в близост до бензиновите инжектори.

Преимуществото на този способ е в това, че се съхраняват в пълен обем техническите характеристики заложени от завода производител на автомобила. Автоматично се запазва стратегията за дозиране (едновременено инжектиране, двуфазово инжектиране или заложената в бензиновото управление), не се налага каквото и да е изключване или симулиране на активните и пасивни датчици на автомо̀??ила.

Газова инжекционна система AGAT-VRTec

Основните преимущества на VRTec – технологията са

 1. VRTec – открива нова страница в развитието на газомоторните технологии. Оригиналният поглед на задачата за обезпечаването на двигателите с газово гориво и разработка на компоненти за газово оборудване с уникални свойства позволиха да се създаде газова система на ново ниво на стабилност ,ресурс и комфортно използване на газовото гориво.Настоящата разработка няма аналог в света и е защитена с патенти. ;
 2. VRTec – преди всичко е управление на налягането на газта в широк диапазон , позволяващ създаването на максимално комфортни условия за работата на другите компоненти от газовата система и обезпечаване на необходимите количества газ в пиковите режими на работа на системата.Това се постига със способността на VRTec регулатора динамично да изменя подаваното налягане в колектора в диапазон от 0 до 0,5 МПа ;
 3. В VRTec – няма мембрани,лостове и гумени клапани съответно няма влошаване на характеристиките на системата в процес на продължителна работа и дефекти,свързани със стареене и износване.Обратната връзка с двигателя се обезпечава от прецизен датчик за налягане и температура на газта интегриран в корпуса ;
 4. VRTec – регулатора същественно изменя монтажа на системата в автомобила и изключва грешки при монтажа.Отпада необходимостта от пробиването на допълнителни дупки във входящия колектор на двигателя .Дозирането на газта се обезпечава от високочестотен газов инжектор ,обезпечаващ поддържането на работното налягане с точност +/- 5%

Газова инжекционна система AGAT-VRTec

Особености на системата с газово връскване AGAT-VRTec

Газова инжекционна система AGAT-VRTec

 1. Лесен монтаж. Системата не се нуждае от допълнителни включвания на датчици използват се щатни автомобилни датчици;
 2. Регулировката е проста. За регулировката са достатъчни обикновени уреди, които се използват за настройка на традиционните редукторни газови системи;
 3. Универсалност. Възможност за монтиране на всякакъв вид автомобили благодарение на система за разпределено впръскване на бензина;
 4. Най-доброто е съотношението цена/качество. Високата скорост на газовия инжектор позволява да се достигне максималната функционалност на автомобила във всички щатни режими, посредством опростен блок на управление;
 5. Удобство при експолатация и ремонт. Системата автоматично се превключва на газ при достигане на необходимата температура, след като е извършен предварителния подгрев на газовите инжектори. Има вграден брояч за количеството отработени цикли. В случай на зацапване на газовия инжектор при използване на некачествена газ има възножност за разглобяване и почистване от неспециализиран персонал, без да се променя характеристиката на системата. За предварително пречистване на газта се използва филтър 7 мкм.
 6. Гъвкаво програмно осигуряване. За първи път в света на потребителя се предоставя функцията "САМОНАСТРОЙКА" ! Автоматична корекция на параметрите на системата AGAT в процеса на експлоатация .Тази функция обезпечава постоянна донастройка на параметрите на системата с отчитането на естествената деградация на компонентите на системата .Този програмен комплекс автоматично се обучава от особенностите на оргиналния алгритъм за управление на бензин,запомня горивната карта и след преминаване на автомобила на газово гориво,обезпечава точното подържане на условията за правилна работа на автомобила.
 7.  За първи път в света на потребителя се предоставя функцията "ОБНОВЯВАНЕ НА ПРОГРАМНАТА ВЕРСИЯ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ" ! Във всяко кътче на света ,където има интернет достъп може да получите последната софтуерна версия от производителя на системата без демонтаж , и само за 3 мин да се насладите на новия продукт.
 8. За първи път в света на потребителя се предоставя функцията "ОТЧЕТ НА КОЛИЧЕСТВОТО ГОРИВО В РЕЗЕВОАРА".Визуализация на наличното гориво , като за това не се изисква монтиране на датчик на резервоара .