Injection and Slavgas present

Система AGAT-VRTec

Газова инжекционна система AGAT-VRTec

VRTec – технологията обезпечава комфортно шофиране на автомобила на газово гориво, сходни по еластичност и динамика с шофирането на автомобила на бензин.VRTec – може да се използва в комплект с инжекторите СЛАВГАЗ и блока за управление AGAT-VRTec ,тъй като само тези инжектори от всички съществуващи са способни да работят при налягане повече от 3 Атм ,а логиката на управление VRTec – е уникална функция на блока AGAT. Система AGAT-VRTec е новост в газомоторната индустрия в света.

система AGAT-VRTec